"Лиса и орел"

Размер: 87х62 см; бумага, карандаш

Россия